Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Llyfr - Cymru, y Cymry a Gwneuthuriad America - Clawr Meddal

Llyfr - Cymru, y Cymry a Gwneuthuriad America - Clawr Meddal

Pris rheolaidd £11.99
Pris rheolaidd Pris gwerthu £11.99
Gwerthu Gwerthu allan

ISBN: 9781786837905 (1786837900)

Dyddiad cyhoeddi: 04 Medi 2021

Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Fformat: Clawr Meddal, 217x138 mm, 304 tudalen

Iaith: Saesneg

Stori gyffrous y mewnfudwyr Cymreig a'u disgynyddion a wnaeth gyfraniad anghymesur i greu a thwf y genedl gyfoethocaf a mwyaf pwerus ar y ddaear.

Adolygiad Gwales ( gyda chaniatâd Cyngor Llyfrau Cymru) :-

Mae’r awdur wedi cyhoeddi nifer o weithiau awdurdodol ar gwrs hanes America o’r ddeunawfed ganrif ymlaen, ac yn y gyfrol newydd hon, mae Vivienne Sanders yn olrhain dylanwad Cymru a’r Cymry ar hanes a diwylliant yr Unol Daleithiau. Gan rychwantu rhyfel chwyldroadol America i'r diwydiannu a baratôdd ei ffordd i ddod yn archbwer byd-eang, mae Sanders yn adrodd y straeon llai adnabyddus am sut y gwnaeth mewnfudwyr Cymreig helpu i lunio America heddiw.

Mae’r gwaith presennol hwn yn llenwi bwlch amlwg gan mai dyma’r ymgais sylweddol gyntaf i asesu cyfraniad y Cymry i wneuthuriad yr America fodern, yn bennaf cyfraniad y mewnfudwyr niferus a chenedlaethau olynol eu disgynyddion. Amlinellir holl ddarganfyddiadau'r awdur o fewn fframwaith dealltwriaeth feistrolgar o gwrs cythryblus yn aml yn hanes America.

Yn arbennig o amlwg yn ystod yr astudiaeth mae cyfraniad y Cymry i ysgwyd rheolaeth Prydain gan y gwladychwyr Americanaidd a’u rôl wedi hynny yn sefydlu cenedl Americanaidd nodedig, ei thwf a’i mentrau diwydiannol niferus. Mae'r hanes yn cwmpasu hanes Madoc a'i ddisgynyddion Indiaidd a symudiadau'r Crynwyr i Ryfel Cartref America hynod ymrannol yr 1860au ac ymddangosiad cenedl Americanaidd hynod fywiog a gwasgarog yr ugeinfed ganrif wedi hynny.

Ac nid yn unig unigolion amlwg fel Frank Lloyd Wright a John Llewelyn Lewis a drafodir yma, ond hefyd yr arwyr ‘di-glod’ bondigrybwyll a gyfrannodd gymaint i’r stori. Nid yw'r dadansoddiad yn cilio rhag disgrifio'r ymdeimlad dwys o hiliaeth Gymreig a oedd yn amlwg yn bodoli a'r rhagfarn ddofn a fodolai yn erbyn y Gwyddelod.

Ymysg y themâu sy'n cael sylw arbennig y mae twf 'twymyn Madog' ar y ddwy ochr i Fôr yr Iwerydd a'r elfennau yn ei stori nad ydynt yn wir erbyn heddiw, cyfraniad mawr William Penn a Chrynwyr eraill. Gwreiddiau Cymreig i anheddiad y wlad, a phwysigrwydd arloesol gweithiau Richard Price (yn anad dim ei Sylwadau ar Natur Rhyddid Sifil) yn ystod y Chwyldro Americanaidd yn y ddeunawfed ganrif. Rhoddir sylw arbennig i gyfraniad Price at ddrafftio cyfansoddiad America.

O blith y tadau sefydlu niferus, yr unig un yn gyhoeddus i ddatgan ei dras Cymreig oedd Thomas Jefferson (1743–1826) a ddrafftiodd Ddatganiad Annibyniaeth America ac a wasanaethodd fel Llywydd, 1801–09.

Mae Pennod 7 yn trafod cymhellion gwahanol y Cymry a ymfudodd i America a’r ffactorau a’u hanogodd i archwilio ymhellach o arfordir y dwyrain i’r gorllewin lle, gan eu bod ymhlith yr ymsefydlwyr cynharaf mewn taleithiau fel Wisconsin a Cambria, y gallent caffael darnau helaeth o dir ac felly ennill mantais bwerus dros ymsefydlwyr diweddarach.

Neilltuir penodau diweddarach i ailystyried amserol y gwladfawyr Cymreig i fuddugoliaeth yr Undeb yn ystod Rhyfel Cartref America, trobwynt yn hanes America, a'u rolau pwysig, ymhell, llawer mwy na'u niferoedd bychan, trwy gydol y cyfnod arloesol. 1815–1914 yn niwydiannau cynyddol haearn, dur a glo America, chwarela, ac yn ddiweddarach copr a thunplat hefyd. Yn yr ardaloedd hyn, unodd pwyslais traddodiadol y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig ar werth impiad caled ag arbenigedd diwydiannol medrus y Cymry i greu chwyldro diwydiannol ar draws yr Iwerydd. Ond, fel y cawn ein hatgoffa yma, dioddefodd Cymru, hefyd, oherwydd gadawodd llawer o weithwyr a glowyr tra medrus Gymru er mwyn denu’r gorllewin.

Mae adrannau olaf y gyfrol yn ystyried i ba raddau y daeth y gwladfawyr Cymreig yn gwbl 'Americanaidd' a sut y cawsant eu derbyn yng Ngogledd America. A oedd y Cymry mewn gwirionedd yn cael eu hystyried yn 'bobl arbennig' gan y brodorion? Y pwynt olaf un a wneir yn y testun yw rhybudd enbyd rhag credu’r ‘chwedlau’ niferus a grëwyd neu o leiaf a barheir yn drwm gan amrywiaeth o’r hyn y mae Vivienne Sanders yn ei alw’n ‘lenorion cyfoglyd Cymraeg’, yn enwedig y cyfranwyr i’r Derwyddon, yr iaith Saesneg. Papur newydd Cymreig Americanaidd a gyhoeddwyd yn gyson o 1907 hyd 1937, a oedd yn sicr, fe’n rhybuddiwyd, yn rhoi gormod o werth ar gyfraniad y Cymry.

Casgliad cyffredinol yr awdur yw bod dyfodiad cynnar y gwladfawyr Cymreig, y rhan fwyaf ohonynt yn anturus ac uchelgeisiol yn yr eithaf, ar draws yr Iwerydd wedi rhoi mantais amlwg iddynt, gan eu galluogi, yn enwedig y genhedlaeth gyntaf o ymsefydlwyr, i lunio cwrs yr Americanwyr cynnar. hanes, yn anad dim yn y sector diwydiannol hollbwysig. Digwyddodd llawer o ymfudo Cymreig cyn i’r Unol Daleithiau ddod yn fwyfwy diwydiannol a threfol yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a thueddodd y mewnfudwyr cynnar hynny i ymgartrefu mewn trefgorddau bychain mewn ardaloedd gwledig. Ond gadawodd eu hymfudiad fwlch amlwg gartref hefyd.

Er bod rhywun yn methu’r cyfeiriadau troednodiadau traddodiadol, mae traethawd llyfryddol cyflawn yn llenwi bwlch amlwg yn y llenyddiaeth. Ac mae darluniau, mapiau a siartiau amser niferus yn ychwanegu at apêl cyfrol hynod ddeniadol sydd wedi'i ysgrifennu drwyddi mewn arddull ryddiaith hynod ddarllenadwy.

J. Graham Jones

Gweld y manylion llawn