Casgliad: Aberffraw Biscuit Co Shortbread

Yn hanesyddol, roedd Bisgedi Aberffraw yn cael eu pobi mewn cartrefi lleol a diwydiannau bythynnod. Cafodd y toes ei siapio'n ofalus gan ddefnyddio mowld arbennig ag ymyl cregyn bylchog neu â llaw, gan arwain at y patrwm cregyn bylchog adnabyddadwy. Pobwyd y bisgedi wedyn nes eu bod yn frown euraid ac yn grimp.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu adfywiad yn y diddordeb mewn Aberffraw Biscuits, ac maent bellach yn cael eu cynhyrchu’n fasnachol gan Aberffraw Biscuit Co, sy’n ymdrechu i gynnal y rysáit a’r ansawdd traddodiadol, gan ddefnyddio cynhwysion lleol a dulliau crefftus yn aml.

Heddiw, mae Bisgedi Aberffraw yn cael ei drysori fel danteithion Cymreig blasus ac eiconig. Maent yn parhau i gael eu mwynhau gan bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan gadw traddodiad coginio sydd wedi sefyll prawf amser.