Dosbarthu a Phostio

Dosbarthu o fewn y DU:

Mae postio am ddim i'w ddosbarthu o fewn y DU ar gyfer y rhan fwyaf o'n heitemau. Codir tâl postio o £3.99 am lyfrau ac eitemau bwyd.
Os prynir eitemau lluosog, dim ond £3.99 fydd y tâl postio. Mae eitemau'n cael eu hanfon yn gyflym trwy'r Post Brenhinol wedi'i dracio.
Dangosir tâl postio wrth y ddesg dalu cyn cadarnhad terfynol o'ch archeb.

Cyflwyno'n rhyngwladol:

Mae taliadau post yn amrywio yn dibynnu ar y gyrchfan ddosbarthu a maint yr eitem(au. Mae'r dosbarthiad yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar eitemau a roddir yn y fasged, a dangosir cyfanswm y tâl wrth y ddesg dalu cyn cadarnhad terfynol o'ch archeb.