Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Llyfr - Geiriadur y Dysgwyr - Clawr Meddal

Llyfr - Geiriadur y Dysgwyr - Clawr Meddal

Pris rheolaidd £6.95
Pris rheolaidd Pris gwerthu £6.95
Gwerthu Gwerthu allan

ISBN: 9780862433635 (0862433630)

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2018
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golygwyd gan Eiry Jones

Fformat: Clawr Meddal, 174x121 mm, 256 tudalen

Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg i ddysgwyr, sy'n ddelfrydol ar gyfer dosbarthiadau nos, ysgolion a thwristiaid, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac ymadroddion, ynganiadau, treigladau ac esboniadau gramadegol, geiriau mewn cyd-destun ac enwau lleoedd. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1998.

Adolygiad oddi ar www.gwales.com , trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru :-

Mae Geiriadur y Dysgwyr i'w groesawu'n fawr. Gyda'i ddyfodiad, dylai dysgwyr gael eu harbed rhag y dryswch a'r rhwystredigaeth a brofais wrth ddefnyddio geiriadur Cymraeg gyntaf. Mae’n ddefnyddiol atgoffa’r dysgwr fod yr wyddor Gymraeg a Saesneg yn wahanol, oherwydd mae dysgwyr yn tueddu i anghofio’r ffaith sylfaenol hon yn y cyffro o ddarllen Cymraeg am y tro cyntaf.

Yn yr un modd, mae'n ddefnyddiol rhoi rhybuddion am y posibilrwydd o newid sillafu pan fydd geiriau'n destun treiglad. Mae Geiriadur y Dysgwyr yn gwneud hynny drwy ddarparu gwybodaeth ar ddechrau pob adran o lythyrau yn y geiriadur Cymraeg i Saesneg. Bydd defnyddioldeb y confensiwn hwn yn dibynnu ar barodrwydd y dysgwr unigol i ddychwelyd i ben yr adran llythyrau perthnasol er gwybodaeth. Mae angen i ddefnyddwyr ddod yn darwyr os ydynt am gael y budd mwyaf. Mae hyn yn wir, wrth gwrs, am unrhyw eiriadur ac unrhyw ddefnyddiwr geiriadur.

Mae'r esboniadau cyd-destunol a'r enghreifftiau hael yn ddefnyddiol; mae enghreifftiau gramadegol yn cyd-fynd â gwybodaeth eiriadurol syml. Bonws ychwanegol i’r dysgwr yw cynnwys ymadroddion cyffredin ochr yn ochr â diffiniadau geiriau, yn hytrach nag mewn lwmp anhreuladwy rhywle ar ddiwedd y geiriadur.

Mae’r crynodeb gramadeg ar ddechrau’r geiriadur o gymorth, er fy mod yn teimlo bod y ffurfiau llenyddol Cymraeg allan o le yma. O ystyried y cyfyngiadau sy'n rheoli geiriadur o'r maint hwn, mae'n ymddangos i mi fod hwn yn wybodaeth sy'n annhebygol o fod o ddefnydd uniongyrchol i'r nofis, ac y gallai'r gofod fod wedi'i ddefnyddio'n fwy proffidiol. Efallai y byddai wedi bod yn fwy o gysur i ddysgwyr ddod o hyd i'r cyfangiadau mwy llafar, ee ro'n i, ochr yn ochr â'r ffurf lawnach o fyfyrwyr i. Erbyn iddynt fod yn barod i fynd i’r afael â chanfod testun, sy’n defnyddio Cymraeg llenyddol, bydd dysgwyr, mae’n siŵr, wedi tyfu’n rhy fawr i eiriadur o’r cwmpas hwn.

Nid wyf ychwaith wedi penderfynu ar y defnydd hollbresennol o m ac f yn yr adrannau Cymraeg a Saesneg. Gallaf weld y rhesymeg o dynnu sylw'r dysgwr yn gyflym ac yn ddidrafferth at ryw, ond tybed a fyddai wedi bod yn bosibl cynnwys y ffurfiau Cymraeg, g a b, o leiaf yn y geiriadur Cymraeg i Saesneg, ochr yn ochr â'r fersiynau Saesneg cyfatebol. Gellid dadlau mai rhan o waith geiriadur dysgwr yw dysgu terminoleg geiriadurol.

Dydw i ddim eisiau ymddangos yn wallgof trwy feirniadu diffyg geirfa. Rhaid i’r hyn i’w gynnwys a beth i’w hepgor fod yn benderfyniadau cymharol fympwyol. Os bydd dysgwyr yn dod o hyd i fylchau, yna dyma'r pris y maen nhw'n ei dalu am deipio clir yn drugaredd, bylchau rhesymol a thrwch papur boddhaol. (Mae'r pethau hyn yn bwysig!)

Rwy'n hapus i argymell Geiriadur y Dysgwyr . Hoffwn pe bai wedi bod ar gael pan oeddwn ei angen fwyaf.

Vivienne Saye

Gweld y manylion llawn