Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Book - It's Wales: Welsh Pirates - Clawr Meddal

Book - It's Wales: Welsh Pirates - Clawr Meddal

Pris rheolaidd £4.95
Pris rheolaidd Pris gwerthu £4.95
Gwerthu Gwerthu allan

ISBN: 9780862438654 (0862438659)

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2006

Cyhoeddwr: Y Lolfa

Fformat: Clawr Meddal, 112 tudalen

Iaith: Saesneg

Hanes byr môr-ladron Cymreig gyda bywgraffiadau o rai o'r enwocaf, gan gynnwys Harri Morgan, Barti Ddu a Hywel Dafis.

Adolygiad oddi ar www.gwales.com , trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru : -

Môr-ladron. Mae'r union air yn cyffroi diddordeb. Mae'r cyhoeddiad hwn yn sôn am fôr-ladron Cymreig, dynion a hwyliodd y moroedd oddi ar arfordir Cymru o ddechrau'r drydedd ganrif ar ddeg hyd at ddirywiad yr arfer rywbryd yn ystod y ddeunawfed ganrif. Dysgwn fod baner y benglog a'r esgyrn croes wedi'i dylunio gan fôr-leidr o Gymru, Barti Ddu, a bod criwiau'n cynnwys dynion o bob cefndir, gan gynnwys y boneddigion. Blodeuodd y môr-ladron diolch i warchodaeth rhai o'r teuluoedd mwyaf pwerus, a glaniasant eu hysbail, yn aml yng ngolau dydd eang, ym mhorthladdoedd Cymru.

Mae'r awdur wedi ymchwilio'n helaeth i'r pwnc hwn, mae'r testun wedi'i ysgrifennu'n dda ac yn hawdd ei gymhathu, yn llawn digwyddiadau hanesyddol, gan wneud darlleniad hynod ddiddorol drwyddo draw. Wedi'i rhannu'n chwe phennod, megis 'Pwy oedd y môr-ladron?', 'Ysbeilwyr Arfordir Cymru', a 'Ysbeilwyr y moroedd mawr'. Mae'n egluro'n fanwl pam y bu i ddynion droi at fôr-ladrad, y creulondeb a adroddwyd, y sifalri, yr yfed a'r fenyweiddio, ynghyd â'r perygl bythol bresennol sy'n gysylltiedig â'u dianc a olygai mai dim ond tair blynedd oedd bywyd môr-leidr ar gyfartaledd.

Mae hwn yn gyhoeddiad ardderchog sy'n gofyn am ddarllen, yn ddelfrydol ar noson stormus o aeaf. Dichon y bydd y darllenydd yn cael ei ysbrydoli ddigon i chwilio am y tafarndai a nodir yma ac y gwyddys eu bod wedi cael eu mynychu gan y dynion hyn, neu benderfynu ymweld â safle lle gwelwyd ysbrydion môr-ladron. Profwch hyn i gyd a llawer mwy o'r llyfr bach gwych hwn.

Anthony Roy

Gweld y manylion llawn