Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Book - It's Wales: Welsh Castles - Clawr Meddal

Book - It's Wales: Welsh Castles - Clawr Meddal

Pris rheolaidd £3.95
Pris rheolaidd Pris gwerthu £3.95
Gwerthu Gwerthu allan

ISBN: 9780862435509 (0862435501)

Dyddiad cyhoeddi: 01 Mawrth 2006

Cyhoeddwr: Y Lolfa

Fformat: Clawr Meddal, 185x120 mm, 72 tudalen

Iaith: Saesneg

Cyflwyniad diddorol i ugain o gestyll Cymru, yn cynnwys nodiadau byr ar eu hanes a'r bobl sy'n gysylltiedig â nhw. 18 ffotograff du-a-gwyn. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

Adolygiad oddi ar www.gwales.com , trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru :-

Byth ers dathlu 'Blwyddyn y Cestyll' yn ôl yn 1983, mae diddordeb cynyddol wedi bod yn nhreftadaeth cestyll eang Cymru. Yn y gyfrol fain hon, a gynhyrchwyd yn nodweddiadol dda gan Wasg y Lolfa fel cyfrol 8 o’i chyfres It’s Wales , mae Geraint Roberts wedi llunio arolwg byr defnyddiol, deniadol, darllenadwy.

Yn ei ragymadrodd, dywed yr awdur wrthym yn gymedrol nad yw'r gyfrol yn 'arweinlyfr sy'n manylu'n fanwl ar holl gwrs hanes castell'. Yn hytrach, mae’n ‘ymgais i adrodd rhai o’r straeon sydd i’w cael yng ngorffennol llawer o gestyll Cymru’. I gyflawni'r dasg, mae wedi casglu llawer o ddeunydd treuliadwy ar ugain o gestyll enwocaf Cymru. Mae ei ddewis yn anwrthwynebol ar y cyfan, ond mae'n bosibl y byddai rhywun yn tynnu sylw at hepgor cestyll fel Aberystwyth, Castell y Bere, Conwy, Cricieth a Dinefwr. Diau y bu'n rhaid i Mr Roberts, wedi'i gyfyngu gan fformat y gyfres, wneud ei ddetholiad.

Rhoddir adrannau rhagarweiniol defnyddiol i ni ar 'Gestyll yn hanes Cymru' a 'Datblygiad y Castell'. Mae gan bob castell a ddewisir i'w gynnwys ei ffotograff du a gwyn ei hun wedi'i ddewis yn dda, a ddilynir gan drafodaeth glir o'i safle, ei nodweddion a'i arwyddocâd yn hanes Cymru.

Daw llawer o ddiddordeb i'r amlwg am frwydrau grym arwrol cewri cedyrn fel Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffudd ac Owain Glyndŵr a llu o ffigurau hanesyddol llai adnabyddus. O bryd i'w gilydd mae'r sylwadau cyffredinol ychydig yn amheus; pa mor wir yw hi, er enghraifft, fod y rhaglen adeiladu cestyll Edwardaidd uchelgeisiol a sefydlwyd ym 1283 yn syml yn 'ymgais i ddyrchafu a dominyddu'r brodorion simsan' (t. 14)? Ond mae safon gyffredinol cywirdeb hanesyddol a dehongliad yn sicr yn drawiadol.

O'r diwedd cawn restr o ddarlleniadau pellach (er na nodir gweithiau arloesol Syr Goronwy Edwards ac yn arbennig AJ Taylor). Wedi'u hysgogi bellach gan y gyfrol denau ond bwysig hon, mae'n ddigon posibl y bydd llawer o ddarllenwyr yn mynd ymlaen i weithiau mwy cywrain ac yn wir i ymweld â llawer o'r cestyll a amlinellir mor glir yn y tudalennau hyn. Mae'r llyfr yn gyflwyniad cyffredinol da sy'n debygol o apelio at blant ysgol hŷn a'r darllenydd cyffredinol fel ei gilydd.

J. Graham Jones

Gweld y manylion llawn