Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Llyfr - Dynion Caled Rygbi Cymru - Clawr Meddal

Llyfr - Dynion Caled Rygbi Cymru - Clawr Meddal

Pris rheolaidd £7.95
Pris rheolaidd Pris gwerthu £7.95
Gwerthu Gwerthu allan

ISBN: 9781847713520 (1847713521)

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2011

Cyhoeddwr: Y Lolfa

Fformat: Clawr Meddal, 210x135 mm, 144 tudalen

Iaith: Saesneg

Mae'r llyfr hwn yn edrych ar 20 o chwaraewyr rygbi'r undeb a frwydrodd ar gaeau Cymru am fawr ddim ond balchder ac anrhydedd yn y dyddiau cyn i'r gêm droi'n broffesiynol ym 1995, megis Dai Morris, Graham Price, Ray Prosser, Brian Thomas, Delme Thomas, Geoff Wheel , JPR Williams, RH Williams, WO Williams a Bobby Windsor.

Adolygiad Gwales ( gyda chaniatâd Cyngor Llyfrau Cymru)

Mae’r llyfr bach ffyrnig hwn ar gyfer cefnogwyr rygbi sy’n hoffi eu cig yn goch – ac yn amrwd o ddewis. Casgliad o bortreadau byr, serchog o chwaraewyr rhyngwladol Cymreig sy'n enwog, neu'n enwog, am eu corfforoldeb, ac mae hefyd yn cynnig cipolwg ar gyfnod yn y gêm sydd bellach bron yn anadnabyddadwy. Dim ond dau o'r ugain chwaraewr a ddewiswyd yma chwaraeodd i mewn i'r unfed ganrif ar hugain a phrofodd proffesiynoldeb yn ôl yr hyn a ddeallwn. Pan ddarllenwn am Charlie Faulkner yn rhoi’r gorau i’w shifft ddwbl yn y gwaith dur i fynychu hyfforddiant, neu Bobby Windsor yn newid bysiau deirgwaith yn y glaw ar ei ffordd i gêm ryngwladol yng Nghaerdydd, a sylweddolwn fod posibilrwydd o gêm Rygbi i lawer o’r chwaraewyr hyn. Roedd cytundeb cynghrair yn golygu eu hunig siawns o sicrwydd ariannol, mae'n dod â chaledwch ac - ie - trais eu bywydau i ffocws cliriach.

Nid yw'r awdur yn gwahaniaethu o gwbl rhwng chwaraewyr fel Mervyn Davies, Delme Thomas a Dai Morris, a safodd yn erbyn cythrudd yn 'gadarn' tra'u hunain bob amser yn chwarae o fewn deddfau ac ysbryd y gêm hynod gorfforol hon; rhai fel Ray Gravell a JPR, y mae eu gwladgarwch dwys i bob golwg wedi eu gwneud yn imiwn, ar faes rygbi rhyngwladol, i boen a hunan-amheuaeth; ac eraill megis Bobby Windsor a Brian Thomas, yn cael eu hofni cymaint gan eu cydwladwyr ag y maent gan eu gwrthwynebwyr rhyngwladol am ba mor hir y byddent yn mynd i'w brawychu - ac weithiau'n waeth. Ar adegau mae digon o glustiau wedi torri, tafodau wedi'u brathu a gewynau rhwygo ar fin gwneud i'r darllenydd feddwl tybed a yw ef (nid hi?) wedi crwydro i mewn i lyfr ryseitiau gan y Hairy Bikers.

Efallai fod Lynn Davies braidd yn unllygeidiog – rwy’n siarad yn drosiadol yma – yn ei genedlaetholdeb: yn y gyfrol hon, wrth ddrws gwrthwynebwyr y mae’r bai am bob gweithgaredd ysgeler, yn enwedig y Ffrancwyr bradwrus a’r Yarpies creulon. Ar y gwaethaf, bydd ein bechgyn mewn coch yn 'gwneud eu presenoldeb i deimlo' neu, o'u hysgogi y tu hwnt i gred, 'yn cael eu dial yn gyntaf'.

Mae llyfr Davies yn adnodd gwerthfawr a difyr i’r sawl sy’n caru cig coch, yn frith o fanylion am yrfa pob chwaraewr. Mae hefyd yn gyforiog o repartee a hanesyn: yma cewch ddysgu sut achubodd Dai Morris ddannedd ffug Clive Rowlands, natur y jôc a rannwyd gan Ray Gravell a Jean-Luc Joinel o dan ryc ym Mharc des Princes yn 1981, a pham yr aeth Ray Prosser i mewn i sgrymiau yn erbyn Seland Newydd 'arse first' yng nghyfres y Llewod yr un flwyddyn.

Meic Llewellyn

Gweld y manylion llawn